open navigation close navigation

Toiminta 2023

Kohti tasa-arvoista ja kriisinkestävää maailmaa

Nuoret aktivistit muuttavat maailmaa yhdessä Planin kanssa. Mosambikilainen Denise, 18, haluaa lopettaa tyttöjen syrjinnän ja lapsiavioliitot. Hän johtaa nuorten aktivistien ryhmää ja puhuu yhteisönsä johtajien sekä muiden aikuisten kanssa lapsiavioliittojen haitoista.

Pääsihteeriltä

Paransimme tyttöjen asemaa ja autoimme humanitaarisissa kriiseissä

2023 oli haastava ja ristiriitainen vuosi kaikille tasa-arvon puolustajille ja humanitaarisen työn tekijöille, myös Planille. Meidän ei tarvinnut pysähtyä pohtimaan työmme tarkoitusta: saimme ympäri maailmaa muistutuksia siitä, että ihmisoikeuksien edistäjiä ja inhimillisen hädän lievittäjiä tarvitaan nyt kipeästi.

Konfliktien ja luonnonkatastrofien vuoksi ennätyksellinen määrä – 339 miljoonaa ihmistä – tarvitsi humanitaarista apua. Aiemmat lämpötilaennätykset rikkoutuivat, mikä tarkoitti yhä enemmän ilmastonmuutoksen aiheuttamia luonnonmullistuksia. Globaali talouskriisi kuritti yhteiskuntia ja ihmisiä. Sen vakavimmat seuraukset näkyivät nälkäkriisin syvenemisenä monella mantereella. Sukupuolten tasa-arvoa vastustava anti-gender-liike sai jalansijaa eri puolilla maailmaa uhaten tyttöjen ja naisten asemassa saavutettua edistystä.

Samaan aikaan saimme olla mukana monessa upeassa muutoksessa. Pidimme ääntä tasa-arvon puolesta kaduilla, kouluissa ja sosiaalisessa mediassa yhdessä nuorten aktivistien kanssa. Maailman valtiot sitoutuivat luopumaan fossiilisista polttoaineista Dubain-ilmastokokouksessa, jossa nuoret vaativat ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Ponnistelumme tyttöjen koulutuksen eteen ovat osaltaan johtaneet siihen, että koulussa on nyt 50 miljoonaa tyttöä enemmän kuin vuonna 2015. Myös yhä harvempi tyttö joutuu lapsiavioliittoon.

Puolustimme tasa-arvoa kaduilla, kouluissa ja sosiaalisessa mediassa.

Planin missiona on parantaa erityisesti kehittyvissä maissa asuvien tyttöjen koulutusta ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin vuonna 1937, ja Suomessa toiminta alkoi vuonna 1998. Työskentelemme yli 80 maassa. Plan International Suomi on itsenäinen osa maailmanlaajuista Plan Internationalia.

Kansainvälisen toiminta-ajatuksemme mukaisesti parannamme lasten elämää pysyvästi, olemme avoimia ja läpinäkyviä, teemme hyvää yhteistyötä ja otamme kaikki tasa-arvoisesti huomioon. Toimintaamme ohjaavat kansainvälisen Planin ja Plan International Suomen strategiat, kansainväliset lastensuojeluohjeet sekä eettinen säännöstö.

Kehitysyhteistyön ja humanitaarisen työn lisäksi aktivoimme suomalaista yhteiskuntaa tukemaan tavoitteitamme ja edistämään lasten, erityisesti tyttöjen, oikeuksia. Viestimme työmme tarpeesta ja tuloksista sekä edistämme yhteydenpitoa työn tukijoiden ja ohjelmissamme mukana olevien ihmisten välillä. Rahoitamme toimintamme keräämällä varoja eettisesti hyväksyttävällä tavalla yksityisiltä ihmisiltä, yrityksiltä ja instituutioilta. Valvomme, että varat käytetään toimintamme tarkoituksen mukaisesti.

Lahjoittajamme, kumppanimme ja vapaaehtoisemme, kiitos korvaamattomasta tuestanne vuonna 2023! Tässä vuosikertomuksessa kerromme, mitä olemme saaneet aikaiseksi teidän ansiostanne.

Tavoitteemme on oikeudenmukainen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti. Se on vielä kaukana, mutta voimme saavuttaa sen yhdessä.

Ossi Heinänen pääsihteeri
Plan International on maailmanlaajuinen muutoksentekijä, joka parantaa erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten asemaa.

PLAN INTERNATIONALIN VUOSI 2023

Kansainvälinen Plan paransi 41,6 miljoonan lapsen ja nuoren elämää, edisti tasa-arvoa ja auttoi yhteisöjä selviytymään kriiseistä ja konflikteista.

Plan International on sitoutunut edistämään erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten oikeuksia, jotta voimme saavuttaa tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen maailman. Kehitysyhteistyöohjelmamme poistavat tyttöjen kohtaamia haasteita ja syrjintää yli 80 maassa Afrikassa, Lähi-idässä, Amerikassa, Aasiassa ja Tyynenmeren alueella.

Vuonna 2023 tuimme yli 41,6 miljoonaa alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta parantamaan elämäänsä. Heistä yli 22 miljoonaa oli tyttöjä.

Tiedämme kokemuksesta, että kun tyttöjen oikeudet toteutuvat ja tasa-arvo edistyy, olemme kaikki vahvempia. Kumppaneidemme ja paikallisten yhteisöjen kanssa puramme haitallisia normeja, muutamme yhteiskuntia ja tuemme tyttöjä päättämään omasta elämästään.

Kuuntelemme tyttöjä ja nuoria, kun he kertovat, mikä heille on tärkeää, miten he haluavat parantaa elämäänsä ja miten me voimme tukea heitä. Teemme yhteistyötä nuorten aktivistien kanssa ympäri maailmaa. Perustimme vuonna 2023 myös kansainvälisen nuortenverkoston, Global Youth Reference Groupin, joka edistää sisäisiä muutoksia Plan Internationalin hallinnossa ja johtamisessa.

Ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset tyttöihin, lapsiin ja nuoriin kävivät vuonna 2023 yhä selvemmiksi. Toimme nuoria aktivistejamme mukaan COP28-kokoukseen Dubaihin. Nuoret vaativat hallituksilta tehokkaita ilmastotoimia sekä vahinkojen korvaamista ilmastokriisin pahiten koettelemille maille. Vaikutimme yhdessä nuorten kanssa myös muihin tyttöjen oikeuksia koskeviin keskeisiin kysymyksiin kansainvälisillä foorumeilla, kuten YK:ssa, ja vuoropuhelussa hallitusten ja paikallishallintojen kanssa.

Tehostimme tiedonkeruuta ohjelmistamme ja vaikuttamistyöstämme, jotta saamme laadukasta ja uskottavaa näyttöä työmme vaikutuksista.

Suomalainen Gunvor Kronman jatkoi kansainvälisen Planin hallituksen puheenjohtajana. Plan Internationalin pääjohtajana toimi kenialainen Stephen Omollo. Vuoden lopussa Planin hallitus teki tärkeän päätöksen siirtää järjestön pääkonttori Global Hub Lontoosta Nairobiin. Ratkaisu oli osa pyrkimyksiä vahvistaa globaalin etelän valtaa ja edustusta Planin ylimmässä päätöksenteossa.

Tavoitteenamme on parantaa 200 miljoonan tytön elämää seuraavien viiden vuoden aikana. Kun tytöt menestyvät tasa-arvoisemmassa maailmassa, olemme kaikki vahvempia.

Humanitaarinen työmme jatkoi laajenemistaan

Vuonna 2023 autoimme 88 kriisissä ja katastrofissa ympäri maailmaa. Humanitaarinen työmme tavoitti 22,4 miljoonaa lasta ja aikuista, joista 5,2 miljoonaa oli tyttöjä.

Nykyhistorian suurin globaali ruokakriisi syveni ja laajeni, joten jatkoimme kesäkuussa 2022 julistamaamme Red Alert -hälytystilaa koko vuoden 2023.

Red Alert on Plan Internationalin korkein kriisiluokitus ja tarkoittaa sitä, että kaikki maailmanlaajuisen järjestömme osat tukevat hätäaputyötä. Laajensimme nälkäkriisityön rahoitusta, asiantuntemuksen ja avun toimittamista sekä viestintää ja vaikuttamista, jotta ymmärrys tilanteen vakavuudesta lisääntyisi. Pystyimme lievittämään ruokakriisiä myös vaikeasti tavoitettavilla konfliktialueilla, kuten Etiopian Tigrayssa.

Olemme asettaneet kahdeksan maata etusijalle nälkäkriisin lievittämisessä: Burkina Fason, Etiopian, Haitin, Kenian, Malin, Nigerin, Somalian ja Etelä-Sudanin. Keskeisimpiä toimiamme ovat elintarvikkeiden jakelu, käteis- ja arvoseteliavustukset, kouluateriat, aliravitsemusseulonta sekä lasten suojelu ja koulutus. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä paitsi nälän vähentämisessä myös kriisin muiden haitallisten vaikutusten, kuten lapsiavioliittojen ja tyttöjen koulunkäynnin keskeytymisen, torjumisessa.

Vastasimme myös akuutteihin humanitaarisiin kriiseihin, kun Ukrainan ja Gazan sotiin.Plan International tavoitti vuonna 2023 41,6 miljoonaan lasta, joista tyttöjä oli 22,2, miljoonaa
Toimimme 83 maassa. Toteutimme 1 739 kehitysohjelmaa ja humanitaarista ohjelmaa. 52,2 miljoonaa lasta hyötyi työstämme. Heistä 27,7 miljoonaa oli tyttöjä ja 24,5 miljoonaa poikia. Työskentelimme yli 56 000 yhteisön kanssa. Lahjoittajamme tukivat 1,2 miljoonaa kummilasta. Teimme yhteistyötä yli 31 000 järjestön kanssa.
Plan Internationalin hymanitäärinen työ vuonna 2023 tavoitti 22,4 miljoonaan ihmistä.


Työmme painopisteet:


Varhaiskasvatusta parantavasta työstämme hyötyi 29 miljoonaa ihmistä.
Paransimme 10,5 miljoonan ihmisen pääsyä laadukkaaseen koulutukseen.
Työmme seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi tavoitti 30 miljoonaan ihmistä.
Tuimme 4,5 miljoonan lapsen, nuoren ja aikuisen aktivismia ja vaikuttamistyötä.
Tarjosimme ammattikoulutusta, yrittäjyystaitoja ja työmahdollisuuksia 3,9 miljoonalle ihmiselle.
Lastensuojelutyömme tavoitti 13,8 miljoonaan ihmistä.
Työskentelimme yli 80 maassa.

Plan International työskenteli vuonna 2023 yli 80 maassa ympäri maailmaa. Päämaja sijaitsee Wokingissa Isossa-Britanniassa. Lisäksi Planilla on neljä aluetoimistoa, joiden päämajat ovat Panama Cityssä, Dakarissa, Nairobissa ja Bangkokissa.

Kansainvälisen Planin tulokset ovat tilivuodelta 2022 (1.7.2021–30.6.2022).

Kansainvälinen strategiamme 2023–2027: All Girls Standing Strong Creating Global Change – Tytöt muuttavat maailmaa yhdessä ja vahvoina

Vuonna 2023 käynnistyi Planin uusi strategiakausi. Rakennamme oikeudenmukaista maailmaa, jossa lasten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo toteutuvat. Strategiamme All Girls Standing Strong Creating Global Change päätavoite on parantaa 200 miljoonan tytön elämää seuraavien viiden vuoden aikana.

Keskitämme työmme sinne, missä sillä on suurin vaikutus. Rohkaisemme tyttöjä vaikuttamaan oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta ja autamme nuoria saamaan viestinsä kuuluviin ympäri maailmaa. Sitoutamme kumppaneitamme, lahjoittajiamme ja rahoittajiamme viestimällä heidän korvaamattomasta merkityksestään sekä tuen tarpeesta ja kiireellisyydestä.


Rakennamme yhdessä:


Keskitymme työssämme näihin painopisteisiin:

PLAN INTERNATIONAL SUOMEN VUOSI 2023

Edistimme suomalaisten tuella tyttöjen oikeuksia

Keskityimme kansainvälisissä ohjelmissamme erityisesti teini-ikäisten tyttöjen sekä nuorten naisen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja oikeuksiin.

Vuonna 2023 teimme kehitysyhteistyötä Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa suomalaisten lahjoittajien tuella ja kansainvälisen kattojärjestömme avulla. Edistimme erityisesti tyttöjen koulutusta, nuorten työllistymistä, lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia, lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten suojelua sekä varhaiskasvatusta.


Ulkoministeriön tukema kehitysyhteistyö

Nelivuotinen kehitysohjelmamme My Body, My Future 2 jatkui toista vuotta. Toteutamme ohjelmaa Etiopiassa, Laosissa, Mosambikissa, Myanmarissa, Ugandassa ja Zimbabwessa. Tavoitteemme on edistää nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja nuorten työllistymistä. Ohjelman pääasiallinen kohderyhmä ovat 10–24-vuotiaat lapset ja nuoret, erityisesti tytöt.

Pyrimme syvälliseen muutokseen yhteiskuntien ja yhteisöjen asenteissa ja normeissa. Työskentelemme tiiviisti paikallisten johtajien, opettajien, kasvattajien, kumppanijärjestöjen ja viranomaisten kanssa, jotta kestävä muutos on mahdollinen.

Nuorten aktivistien sekä yhteisövapaaehtoisten tukeminen ja kouluttaminen on keskeinen osa kehitysohjelmaa. Pojilla ja miehillä on tärkeä rooli tasa-arvon edistämisessä, joten tuemme yhtä lailla heidän kuin tyttöjen ja naisten aktivismia.

Kansainvälinen kattojärjestömme palkitsi Mosambikin-ohjelmamme yhtenä kansainvälisen Planin parhaista gender-transformatiivisista eli sukupuolinormeja purkavista ja muuttavista kehitysyhteistyöhankkeista.

Saimme vuonna 2023 ohjelmalle ulkoministeriön myöntämää valtionavustusta kuusi miljoonaa euroa.


EU:n tukema kehitysyhteistyö

Käynnistimme loppuvuodesta 2022 kolmivuotisen PATHS-hankkeen, joka tukee esikouluikäisten lasten paluuta esi- ja alkuopetuksen pariin Etiopian sisällissodan jälkeen. Kolmeen Pohjois-Etiopian maakuntaan keskittyvään projektiin kuuluu koulujen uudelleenrakentamista, opettajien kouluttamista, materiaalitukea kouluille, yhteisötyötä vanhempien kanssa sekä oppilaiden tehostettua ohjaamista lastensuojelun palveluiden piiriin. Samalla vahvistamme esi- ja alkuopetuksen käytäntöjä sekä erityisesti tyttöjen ja vammaisten lasten oikeuksia.

Mosambikissa parannamme kolmivuotisella Sou Jovem -hankkeella nuorten osallistumismahdollisuuksia demokraattiseen päätöksentekoon. Kehitämme 45 nuorisojärjestön valmiuksia parantaa nuorten asemaa. Lisäämme nuorten tietoja päätöksenteosta ja vahvistamme nuoria edustavien järjestöjen roolia ihmisoikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon ja osallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Ugandassa keskitymme EU-rahoituksella nuorten ei-toivottujen raskauksien ehkäisyyn sekä raskaana olevien nuorten ja teinivanhempien tukemiseen. Kansalaisyhteiskunnan merkitys on olennainen normien muuttamisessa. Vahvistamme paikallisten ruohonjuuritason järjestöjen osaamista ja toimijuutta, jotta saamme aikaan pysyvää muutosta.

Laosissa jatkoimme haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien, kuten etnisten vähemmistöjen ja siirtotyöläisten, ihmisoikeuksien edistämistä.

Käytimme EU:n kehitysrahoitusta vuonna 2023 yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Jatkoimme myös YK:n väestörahaston (UNFPA) tuella seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien vahvistamista Myanmarissa, Ugandassa ja Zimbabwessa.

Plan International Suomen kehitysyhteistyö 2023

Sosiaalisten normien muuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, ja mukaan tarvitaan yhteisön kaikkia jäseniä. Plan International Mosambikin viestintäjohtaja Mauro Manhiça kertoo, miten teemme kehitysyhteistyötä Mosambikin Inhambanessa.


Autoimme lapsia kriiseissä ja katastrofeissa

Kohti reilumpaa maailmaa lasten, nuorten ja kasvattajien kanssa

Edistimme kotimaan työssämme aktiivisesti globaalia tasa-arvoa ja kestävää kehitystä sekä nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Teimme vuonna 2023 vahvaa ja tuloksekasta globaalikasvatusta. Työn tavoitteena on vahvistaa kasvatusalan ammattilaisten, oppilaiden ja opiskelijoiden tietoa kestävästä kehityksestä, lasten oikeuksista ja tasa-arvosta.

Tammikuussa julkaisimme uudistuneen globaalikoulu.net-sivustomme. Kasvatusalan ammattilaisille suunnattu sivusto tarjoaa globaalikasvatusaineistoja ja tietoa globaalikoulun palveluista kouluille. Sivusto huomioi aiempaa paremmin mobiilikäyttäjät ja saavutettavuuden. Sivustolla vieraili vuoden aikana 13 360 kävijää.

Markkinoimme opetusmateriaalejamme aktiivisesti tapahtumissa ja mainonnalla. Educa-messuilla osastomme teemana oli ilmastokasvatus.

Järjestimme vuoden aikana 17 globaalikasvatuskoulutusta opettajille ja kasvattajille. Niihin osallistui yhteensä 400 ammattilaista. Lisäksi toteutimme kahdesti Opetushallituksen rahoituksella Yhdessä kohti yhdenvertaista koulua -opettajankoulutuskokonaisuuden. Koulutuksissa oli 35 osallistujaa.

Lapsen oikeuksien lähettiläämme tekivät 400 lähettiläsvierailua, jotka tavoittivat 12 500 lasta ja nuorta pääasiallisesti kouluissa, mutta myös nuorten vapaa-ajan aktiviteeteissa. Järjestimme vierailuja 180 koulussa yli 50 paikkakunnalla.

Globaalikasvatustyötämme, vaikuttamista ja nuorten toimintaa rahoittivat ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja yksityislahjoittajat.

Lapsen oikeuksien lähettiläämme tekivät 400 lähettiläsvierailua, jotka tavoittivat 12 500 lasta ja nuorta.

Maahanmuuttajatyössämme oli vuonna 2023 käynnissä kuusi toimintoa, joilla tavoitimme yhteensä lähes 1 800 nuorta ja huoltajaa. Teimme työtä niin nuorten vapaa-ajalla kuin oppilaitoksissakin digitaitojen, opinto- ja työelämäteemojen, harrastusten, hyvinvoinnin, demokratiakasvatuksen ja vaikuttamisen, luontokotoutumisen, tasa-arvon sekä sukupolvisuhteiden parissa.

Nuoret kerryttivät kokemusta erilaisista tulevaisuustaidoista, kuten esiintymisestä, kesätöistä, yhteiskunnallisesta osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja luonnon monimuotoisuudesta.

Vuoden 2023 aikana maahanmuuttajatyöhömme osallistui 71 eri ryhmää, joissa oli 800 osallistujaa. 93 erilaiseen retkeen ja tapahtumaan osallistui 1 000 ihmistä.

Webinaarimme, koulutuksemme ja puheenvuoromme maahanmuuttajatyömme teemoista tavoittivat 1 630 kuulijaa nuoriso-, kasvatus- ja sosiaalialoilta. Erityisen arvokkaita ja koskettavia olivat nuorten puheenvuorot työelämähaasteista ja -ratkaisuista sekä rasismin kokemuksista.

Muuttajat!-demokratiakasvatushankkeemme eteni keväällä 2023 Euroopan nuorisovuoden Awards – Suomen parhaat osallistajat -kilpailun finaaliin. Finaaliin valittiin 10 parasta nuorten osallistamismallia 51 ehdokkaasta. Finaalipaikan ansiosta hanke pääsi Brysseliin opintomatkalle, jossa osallistuimme osallisuuteen liittyviin työpajoihin.

Teimme yhteistyötä yli 80 järjestön, oppilaitoksen sekä yrityksen kanssa. Olimme mukana erilaisissa Suomeen muuttaneiden nuorten hyvinvointia ja palveluita kehittävissä verkostoissa sekä Etelä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO:ssa.

Maahanmuuttajatyömme pääkohderyhmänä olivat 14–20-vuotiaana Suomeen saapuneet nuoret, mutta työskentelimme myös perheiden ja huoltajien kanssa. Osallistujista 55 % oli tyttöjä ja naisia.

Toimintoja rahoittivat opetusministeriö, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Helsingin kaupunki, ELY-keskus sekä Telenor ja DNA.

Autoimme lapsia kriiseissä ja katastrofeissa

Tuimme perheitä kriiseissä ja katastrofeissa

Humanitaarinen ohjelmatyömme keskittyi pitkittyneisiin kriiseihin ja konflikteihin Etiopiassa, Mosambikissa, Ukrainassa, Moldovassa ja Nigeriassa sekä katastrofivalmiuden parantamiseen Vietnamissa. Tavoitteemme on turvata kriisin keskellä elävien lasten koulunkäynti ja hyvinvointi.

Etiopiassa jatkoimme työtämme yli 40 vuoteen pahimman kuivuuden ja nälkäkriisin hillitsemiseksi. Paransimme ulkoministeriön tuella puhtaan veden saantia, sanitaatiota ja hygieniaa sekä ruokaturvaa Oromian alueella. Edistimme haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten, erityisesti vammaisten, naisjohtoisten kotitalouksien, raskaana olevien naisten ja imettävien äitien sekä lasten terveyttä sekä palautumis- ja muutoksensietokykyä.

Tämän lisäksi saimme Maailman ruokaohjelmalta (WFP) ja YK:n lastenrahastolta (UNICEF) rahoitusta Etiopian ruokaturvan vahvistamiseen ja aliravitsemuksen hoitoon. Gambellassa järjestimme esimerkiksi kouluruokailuja. Yhdessä UNICEF:in kanssa vahvistimme lastensuojelumekanismeja ja edistimme erityisesti naisten, lasten ja nuorten pääsyä lastensuojelupalveluiden pariin.

Mosambikissa edistimme 6–17-vuotiaiden maansisäisten pakolaislasten koulunkäynnin jatkumista konfliktin koettelemassa Cabo Delgadon maakunnassa. Ulkoministeriön rahoittamalla työllä paransimme tyttöjen ja poikien, mukaan lukien vammaisten lasten, koulutuksen laatua ja inklusiivisuutta sekä oppimistuloksia.

Toukokuussa aloitimme Cabo Delgadossa lisäksi Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosaston (ECHO) rahoittaman hankkeen, jolla tuemme lasten ja nuorten pääsyä laadukkaaseen, inklusiiviseen ja turvalliseen opetukseen.

Jatkoimme työtämme yli 40 vuoteen pahimman kuivuuden ja nälkäkriisin hillitsemiseksi.

Vietnamissa saimme maaliskuussa päätökseen ECHO:n ja lahjoittajiemme tukeman katastrofivalmiushankkeen. Kaksivuotisen hankkeen aikana vahvistimme paikallisten yhteisöjen ja viranomaisten tietoja ja kehitimme inklusiivista ja tasa-arvoista, säätiedotuksiin perustuvaa ennakointia katastrofeja varten.

ECHO:lta saamamme uuden rahoituksen turvin jatkoimme työtämme parin vuoden tauon jälkeen Koillis-Nigeriassa. Kaksi vuotta kestävällä hankkeella turvaamme lasten turvallisen koulunkäynnin ja pääsyn kouluun ja lastensuojelupalveluiden pariin.

Ukrainassa edistimme sodan keskellä elävien 6–17-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä opettajien katastrofivalmiutta Ylen kanavilla järjestetyn Apua Ukrainaan -tukikonsertin ja hätäapurahastomme turvin. Järjestimme koulujen lapsiystävällisissä tiloissa erityisiä pelillisiä turvallisuuskoulutuksia, joissa lapset oppivat esimerkiksi hätätilanteissa toimimisesta, räjähteiden vaarallisuudesta, paloturvallisuudesta, ensiavusta ja psykososiaalisesta tuesta.

Moldovassa tuimme Ukrainasta paenneiden lasten sopeutumista paikalliseen opetukseen ja yhteiskuntaan sekä järjestimme yhteistä toimintaa pakolaislapsille ja paikallisille lapsille. Tuimme lapsille ja nuorille tarkoitettujen EduTechLabs-oppimiskeskusten perustamista ja hankimme niihin muun muassa huonekaluja, kirjoja, kannettavia tietokoneita, opetusmateriaaleja sekä pelejä ja muita leikkivälineitä. Lisäksi koulutimme opettajia lastensuojelusta, mielenterveydestä, sosioemotionaalisesta oppimisesta ja psykososiaalisesta tuesta.

Plan Internationalin Suomen humanitäärisestä työstä hyötyi 410 739 ihmistä

Nälkäkriisi on katkaissut satojen tuhansien lasten koulutien Etiopiassa. Erityisesti tytöt joutuvat auttamaan perhettään kotitöissä tai elannon hankkimisessa. Monet on myös naitettu lapsiavioliittoon ravinnon turvaamiseksi. Myös 13-vuotias Nasibo joutui jäämään pois koulusta, mutta hän haaveilee opintojensa jatkamisesta ja opettajan ammatista.


Vaikutimme tasa-arvoisen maailman puolesta

Vaikutimme globaalin tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja ilmaston puolesta

Nostimme tyttöjen asemaa ja ihmisoikeuksia esiin sosiaalisessa mediassa, tiedotusvälineissä, tapahtumissa sekä kohtaamisissa yhteiskuntamme päättäjien kanssa.

Vaikuttamistyömme keskittyi erityisesti tyttöjen oikeuksiin, tasa-arvoa edistävään ulkopolitiikkaan sekä Suomen kansainväliseen ilmastopolitiikkaan.

Huhtikuussa 2023 käytiin eduskuntavaalit, joihin liittyvä vaikuttamistyö oli Planissa tiimirajat ylittävä, onnistunut ponnistus. Julkaisimme suositukset tasa-arvoa edistävälle ulkopolitiikalle ja loimme Minun Suomeni -kampanjan, joka vetosi tuleviin päättäjiin globaalin oikeudenmukaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon puolesta. Kampanja kutsui suomalaisia allekirjoittamaan Tyttöjen puolella -vetoomuksen, jonka Planin lastenhallitus luovutti mielenosoituksen päätteeksi 40 hallitusneuvottelijalle Säätytalolla.

Hallitusohjelma leikkaa kehitysyhteistyöstä merkittävästi, mutta se rajaa järjestöjen työn leikkausten ulkopuolelle ja edistää tasa-arvoa läpileikkaavasti ulkopolitiikassa. Planin vaikuttamistyöllä oli merkitystä siinä, että hallitusohjelman tuki suomalaisille kehitysjärjestöille pysyy vahvana.

Kevätkauden päätteeksi keskustelimme Porin SuomiAreenassa päättäjien ja vaikuttajien kanssa tyttöjen asemasta ja oikeuksista.

TSyyskaudella käynnistimme eduskunnassa Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän uuden kauden. Eduskunnan ryhmään liittyi kaikista eduskuntapuolueista yhteensä 37 edustajaa, ja ryhmän puheenjohtajistossa on kolmen eri puolueen edustajat.

Vaikutimme syksyllä uuden hallituksen valmistelutyöhön aktiivisesti tapaamisilla, julkisilla kommenteilla ja lausunnoilla. Vuoden 2023 aikana tapasimme yhteensä 460 päättäjää. Näistä 153 tapaamisessa oli mukana Planin aktiivisia vaikuttajanuoria.

Vaikutimme myös erilaisissa verkostoissa ja toimikunnissa. Osallistuimme aktiivisesti ja tuloksekkaasti esimerkiksi kehityspoliittisen toimikunnan ja kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan kokouksiin.

Tyttöjen päivän aikaan alkusyksystä pidimme esillä tyttöjen asemaa urheilussa, ja #GirlsTakeover-tempauksemme sai laajasti huomiota. Kuusi 15–22-vuotiasta tyttöä valtasi päivän ajaksi liikunta- ja nuorisoministeri Sandra Berqvistin, Tampereen kaupungin pormestari Kalervo Kummolan ja Palloliiton pääsihteerin paikat sekä Iltalehden päätoimittajan paikan. Yrityksistä vallatuiksi tulivat S-ryhmä ja Finnair. Nuoret nostivat #GirlsTakeoverissa esiin urheilun tasa-arvohaasteita ja sitä, miten urheilu voi edistää tyttöjen oikeuksia.

Tapasimme 460 päättäjää ja pidimme esillä tyttöjen oikeuksia.

Viestinnässämme nostimme esiin erityisesti sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä, humanitaarisia kriisejä, nuorten omaa aktivismia sekä työmme tavoitteita ja tuloksia.

Mosambikissa dokumentoimme monipuolisesti paikallisten aktivistien työtä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistämiseksi. Jatkoimme myös vaikuttavaa videosarjaa Miksi näin?, joka syventää työhömme liittyviä haastavia kysymyksiä.

Mediatyössä panostimme erityisesti ajankohtaisiin uutisiin, mielipidekirjoituksiin ja tuottamaamme tutkimustietoon. Ansaitun uutismedianäkyvyytemme potentiaalinen tavoittavuus oli 182 miljoonaa. Ansaittujen sosiaalisen median osumiemme näkyvyyden potentiaalinen tavoittavuus oli 12 miljoonaa.

Reagointien määrä kasvoi kaikissa omissa sosiaalisen median kanavissamme, ja yleisömme sitoutui julkaisuihimme. Keskimääräinen sitoutumisprosenttimme kasvoi vuoden aikana kolmesta prosentista neljään prosenttiin. Instagramissa sitoutuminen kasvoi 8,4 prosenttia. Aloitimme viestimisen kahdessa uudessa sosiaalisen median kanavassa, Tiktokissa ja vuoden lopussa Blueskyssä. Tiktok-tilimme on kasvanut nopeasti: videoitamme on katsottu 1,5 miljoonaa kertaa.

Julkaisimme neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Plan-lehteä. Kehitimme printin rinnalla nykyaikaista, vuorovaikutteista digilehteä. Toteutimme kesällä 2023 lukijatutkimuksen, jonka mukaan lehti on lahjoittajillemme tärkeä tiedonvälittäjä ja sitouttaja, vaikka printtilehden merkitys onkin jonkin verran pienentynyt viime vuosina.

Jatkoimme panostamista monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävään viestintään. Avasimme muun muassa blogissamme ja somessamme antirasismiin sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyviä teemoja.Sitoutimme ihmisiä ja yhteisöjä toimintaamme tasa-arvon puolesta

Vahvistimme tyttöjen oikeuksien puolustajien yhteisöä

Toimintaamme osallistui vuonna 2023 monipuolinen joukko ihmisiä. Aktivoimme ja sitoutimme aktivistejamme, vapaaehtoisiamme, tyttösponssejamme, kummejamme ja yrityskumppaneitamme toimintaan reilumman maailman puolesta.

Keskityimme vapaaehtoistoiminnassamme vahvasti nuorten aktivismin tukemiseen. Järjestimme vuonna 2023 nuorten aktivistien kanssa yhteensä 170 eri tapahtumaa ja tapaamista 68 paikkakunnalla ympäri Suomea ja verkossa. Niihin osallistui 19 840 ihmistä.

Suositut valokuvanäyttelymme tasa-arvon ja kestävän kehityksen teemoista olivat esillä 23 kertaa 12 eri paikkakunnalla, ja ne tavoittivat arviolta 6 900 katsojaa.

Tyttöjen päivän ympärillä syys-lokakuussa vapaaehtoisemme järjestivät urheiluteemaisia tapahtumia, kuten tyttöjen päivän teemaotteluja ja lapsille suunnattuja urheilutilaisuuksia. Mukana oli myös yli 100 kirjastoa, jotka esittelivät tyttöjen oikeuksiin liittyviä kirjoja ja valokuvanäyttelyitä. Tavoitimme tyttöjen päivän ympärillä 26 000 ihmistä.

Selkokielinen Yhdessä-vaikuttajaryhmä jatkoi toimintaansa. Se tukee nuoria löytämään oman äänensä yhteiskunnassa ja saamaan vaikuttamistaitoja.

Generation Equality -nuortenryhmä tapasi muun muassa ministeriöiden edustajia ja yrityksiä. Tapaamisissa nuoret keskustelivat esimerkiksi teknologia-alan tasa-arvosta ja esittelivät tekemäänsä verkkohäirinnän vastaista manifestia.

Vahvistimme Partion kanssa nelivuotista yhteistyötä, joka keskittyy globaalikasvatukseen.

Aloitimme yhteistyön zimbabwelaisen nuorten aktivistiryhmän kanssa. Nuoret Suomessa ja Zimbabwessa pohtivat yhdessä tasa-arvon haasteita.

Suomalaisten ja ugandalaisten nuorten ilmastovaikuttajaryhmä jatkoi toimintaansa ja toi vuoden 2023 aikana esiin, että ilmastokriisi vahingoittaa ihmisoikeuksien toteutumista. Ryhmä teki vaikuttamistyötä Dubain ilmastokokouksessa, tapasi päättäjiä, järjesti kansainvälisen webinaarin ja kirjoitti mielipiteitä mediaan.

Järjestimme kolmatta kertaa kouluille suunnatun Nuorten timantti -vaikuttamistapahtuman, johon osallistui noin 1 500 oppilasta 50 koulusta 35 eri paikkakunnalta. Tapahtuman suunnitteli ja toteutti 15 nuorta eri toimintaryhmistämme. Nuorten timantti käsitteli vaalikeväänä demokratiakasvatusta ja sitä, miten nuoret voivat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin.

Tärkeä osa vapaaehtoistoimintaamme on lastenhallitus, joka tuo alle 18-vuotiaiden äänen Planin päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Lastenhallitus teki muun muassa vaalivaikuttamista tasa-arvon puolesta ja järjesti päättäjille monipuolisia tilaisuuksia. Ryhmä tavoitti tapahtumissaan ja tempauksissaan 6 680 ihmistä.

Nuoret aktivistit vaikuttivat monipuolisesti tasa-arvon ja ilmastoratkaisujen puolesta.

Päällekkäiset globaalit kriisit ja pitkään jatkunut inflaatio heijastuivat vuonna 2023 voimakkaasti suomalaisten perheiden talouteen ja lahjoitusvalintoihin. Tämä edellytti varainhankinnaltamme luovuutta ja sinnikkyyttä.

Ukrainassa toista vuotta jatkuva sota ja pitkittynyt nälkäkriisi vaikuttivat vahvasti varainhankintamme toimintoihin. Keräsimme keväällä varoja Ukrainan ja lähialueiden humanitaariseen työhön vaikuttavan markkinointikampanjan avulla. Olimme myös mukana järjestämässä Ylen Apua Ukrainaan -konserttia, joka innosti ihmisiä lahjoittamaan 2,2 miljoonaa euroa.

Pidimme vahvasti esillä maailmanlaajuista nälkäkriisiä. Kuukausilahjoittajamme lahjoittivat aktiivisesti myös humanitaariseen työhömme, ja lisäksi suuri joukko uusia kertalahjoittajia tuki kriisien keskellä eläviä perheitä.

Muissa markkinointikampanjoissamme keskityimme erityisesti säännöllisten kuukausilahjoittajien hankintaan. Nostimme kampanjoissa esiin muun muassa kuukautisköyhyyttä, urheilumaailman epätasa-arvoa sekä tyttöjen koulutusta.

Keräsimme vuonna 2023 yksityisiä lahjoituksia yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Suurimmat lahjoittajaryhmämme olivat sitoutuneet Plan-kummit, jotka tukevat kansainvälisen kattojärjestömme kautta kummilastensa yhteisöjä, ja tyttösponssit, jotka tukevat kuukausilahjoituksellaan Plan International Suomen ohjelmatyötä tyttöjen aseman parantamiseksi. Myös kertalahjoitus oli suosittu lahjoitusmuoto.

Yli 40 000 yksityis- ja yrityslahjoittajaa tuki toimintaamme. Vuoden lopussa Planilla on lähes 29 000 säännöllistä lahjoittajaa, joista hieman yli puolet oli tyttösponsseja ja hieman alle puolet kummeja.

Uudet säännölliset lahjoittajat liittyivät mukaan katuvarainhankinnan, televarainhankinnan ja online-markkinoinnin kautta. Tuloksekkaan televarainhankintamme suhteellinen osuus vahvistui.

Myös testamenttilahjoittamisen merkitys kasvaa jatkuvasti. Viestimme vuonna 2023 laajasti testamenttilahjoittamisen mahdollisuudesta.

Teimme vahvaa yritysyhteistyötä S-ryhmän, Finnairin, Tallbergin ja DNA:n kanssa.

Pidimme tyttöjen päivän aikaan esillä urheilun tasa-arvokysymyksiä. Kampanjavideomme innosti ihmisiä sosiaalisen median kanavissa.


Taloudellinen asemamme pysyi vakaana

Säilytimme vahvan taloudellisen aseman ja käytimme varat tehokkaasti

Kalenterivuoden 2023 kokonaistuottomme olivat 22,6 miljoonaa euroa. Käytimme keräämistämme varoista 80 prosenttia työhön lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ja yhteisöjensä hyväksi.

Edellisestä vuodesta tuottomme laskivat 0,3 miljoonaa euroa. Humanitaarisen työn avustukset muodostivat neljäsosan viime vuoden tuotoistamme. Noin neljäsosan tuotoistamme saimme lahjoittajiltamme ja kummeilta ja viidesosan ulkoministeriöltä. Loput tuotoistamme koostuivat yritysyhteistyöstä ja muista institutionaalisista rahoituksista ja avustuksista.

Tuottojen kehitys: 2020: 19 534 000, 2021: 24 446 000, 2022: 22 928 000, 2023: 22 617 000
Tuotot 2023: Kummien lahjoitukset: 23 %, Yksityislahjoitukset (tyttösponssit ja kertalahjoitukset): 14 %, Ulkoministeriön ohjemlarahoitus: 23 %, Yrityslahjoitukset: 14 %, Kotimaan projektirahoitukset: 5 %, Humanitaariset projektirahoitukset: 27 %, Muut kehitysrahoitukset: 2 %, Hätäapurahasto: 4 %, Muut: 1 %

Kulut

Kalenterivuonna 2023 käytimme varoistamme 80 prosenttia lasten ja nuorten oikeuksia parantaviin ohjelmiin. Uusien tukijoiden hankkimisen, henkilöstöhallinnon, tietotekniikan ja yleisen hallinnon osuus kuluista oli 20 prosenttia.

Tavoitteemme on, että käytämme keräämistämme varoista vähintään 75 prosenttia ohjelmatyöhön lasten ja nuorten oikeuksien edistämiseksi. Varainhankinnan ja hallinnon kulut mahdollistavat toimintamme laadukkuuden, jatkuvuuden ja laajentumisen sekä sen, että muutokset lasten ja nuorten elämässä ovat pysyviä.

Suuntasimme viime kalenterivuonna ohjelmatyöhön kaiken kaikkiaan 18,1 miljoonaa euroa.

Jokaisesta eurosta käytimme vuonna 2023: 80 senttiä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ja yhteisöjensä elinoloja parantaviin ohjelmiin, 12 senttiä varainhankintaan työmme toteuttamiseksi ja uusien tukijoiden hankkimiseksi, 8 senttiä talous- ja henkilöstöhallintoon, IT-palveluihin sekä yleiseen hallintoon tehokkaan ohjelmatyön mahdollistamiseksi

Planin kansallisten toimistojen työntekijät työskentelevät myös muiden Plan-maiden organisaatioille sekä Plan Internationalin keskustoimistolle. Näin ollen paikallisissa luvuissa on mukana sisäisiä läpilaskutettavia tuloja ja kuluja, joita ei lasketa mukaan tuotto- ja kulusuhteisiin.Hätäapurahasto

Plan International Suomella on hätäapurahasto, josta annamme apua inhimillisen hädän lievittämiseen, katastrofien ja kriisien ehkäisyyn ja niihin varautumiseen sekä muuhun hätäapuun kansainvälisen Planin periaatteita ja avustusohjeita noudattaen. Rahaston avulla voimme vahvistaa avustusvalmiuttamme. Vuonna 2023 hätäapurahaston keräystuotot olivat 890 000 euroa. Lähetimme kriiseihin 780 000 euroa viime vuoden aikana. Rahaston saldo kalenterivuoden lopussa oli 330 000 euroa.Sitoutunut henkilöstömme rakensi reilumpaa maailmaa

Sitoutunut henkilöstömme rakensi reilumpaa maailmaa

Työyhteisömme tuki monipuolisella ammattitaidollaan ja omistautuvalla asenteellaan heikoimmassa asemassa olevia yhteisöjä ja lapsia.

Planilaisten työnteon luonne on muuttunut viime vuosina jokapäiväisestä toimistolla työskentelystä hybridityöksi. Henkilöstömme työskentelee joustavasti osan viikosta etänä ja osan toimistolla.

Muutimme vuoden 2022 syksyllä uusiin hybridityöskentelyyn sopivampiin tiloihin, mutta pian huomasimme, että tilat ovat riittämättömät läsnätyöskentelyyn, erityisesti yhteisiin tilaisuuksiin ja tiimien kokoontumiseen. Kesällä 2023 laajensimme tilojamme kahdella uudella monitoimitilalla. Myös viestintätiimin studio muutti muun toimiston kanssa samoihin tiloihin. Tilojen laajentaminen ja yhteisten livetilaisuuksien lisääminen on vaikuttanut positiivisesti työyhteisön kokemaan yhteisöllisyyden tunteeseen.

Henkilöstöhallinnossa ja työsuojelussa panostimme työhyvinvointiin monin tavoin. Kevään 2023 työhyvinvointikyselyssä saavutimme mittaushistorian kaikkien aikojen parhaan tuloksen. Vastauksissa korostui planilaisten vahva sitoutuminen työn päämääriin.

Työyhteisömme on edistänyt monikielisyyttä, sillä kaikki työntekijämme eivät ole suomenkielisiä. Olemme lisänneet erityisesti englannin kieltä yhteisiin ohjeisiin, dokumentteihin ja tilaisuuksiin. Tavoitteenamme on paitsi parantaa henkilöstömme osallisuutta yhteisiin asioihin myös rekrytoida henkilökuntaa entistä monimuotoisemmin.

Planissa oli käynnissä yhteisesti valittuja ”voittoja” eli poikkitiimillisiä hankkeita, joiden tavoitteena on nostaa strategian kannalta keskeisiä toimia uudelle tasolle. Kesällä 2023 päättyi datan ja sähköisten järjestelmien tehokkuuteen tähtäävä voitto sekä vaalivoitto, jonka tavoitteena oli pitää kevään eduskuntavaaleissa esillä tasa-arvoa edistävää ulkopolitiikkaa sekä kehitysyhteistyön kestävää rahoitusta. Käynnistimme elokuussa humanitaarista brändiämme vahvistavan voiton sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijuutta vahvistavan voiton.

Vuonna 2023 Plan International Suomen palveluksessa oli keskimäärin 86 henkilöä. Mukana ovat kaikki vuoden aikana työsuhteessa olleet henkilöt. Lisäksi kanssamme työskenteli yksi siviilipalvelushenkilö ja 13 harjoittelijaa. Kuusi henkilöä oli opinto-, perhe- ja muilla vapailla. Palkkalistoillamme oli noin 40 lapsen oikeuksien lähettilästä, jotka tekevät kouluvierailuja.

Plan International Suomi kuuluu työnantajana Hyvinvointiala HALI ry -jäsenliittoon ja noudattaa sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.